„Síla selského rozumu“ - Metoda výuky Lenky Kořínkové


        Lektorské práci v oboru angličtiny se Lenka Kořínková věnuje od roku 1991. S výukou začínala na soukromé škole, dnes vyučuje zcela nezávisle.
       
             Její výuka je zaměřena především na pochopení principů myšlení v angličtině - což považuje za základ plnohodnotného studia.
   Za léta praxe  vytvořila za tímto účelem zcela nový přístup k výuce anglické gramatiky, v němž vychází především ze zkušeností se studenty. Odborná  názvosloví (která, jak lektorka shledala, studentům většinou nic neříkají) jsou nahrazena pojmenováními, jež jsou snadno zapamatovatelná a svým zněním přesně vyjadřují za jakých okolností, za jakým účelem, či k vyjádření jaké situace se ten který gramatický či výrazový prvek používá. Mnohdy zbytečně složité a samoúčelné gramatické definice jsou nahrazeny jednoduchým a logickým vysvětlením na bázi “selského rozumu” a příklady z konkrétních situací každodenního života. Tím je značně urychlena výuka mnoha obávaných gramatických „jevů“ - např. minulých časů, trpných rodů, dokonavých či nedokonavých tvarů, přechodníků - jež jsou součástí běžné angličtiny. Jejich znalost a schopnost použití je tedy nevyhnutelná a student se je naučí používat během několika málo lekcí. Studenti jsou hned od začátku vedeni k tomu pochopit a vnímat myšlení v angličtině. Přirozeně tak “vplouvají” do gramatiky, kterou se neučí mechanicky a chladně akademicky, nýbrž je jim vysvětlena logicky a v kontrastu s češtinou - čímž ji daleko snadněji pochopí. Tento způsob výuky umožňuje studentům učit se jazyk nejen teoreticky, ale vnímat jej rovněž pocitově - což je pro kvalitní zvládnutí jakéhokoliv jazyka zásadní.
    
      Výuka není „akademická“ (byť důsledná), vychází z angličtiny užívané v každodenním životě a ze zkušenosti dlouhodobého pobytu v anglicky mluvící zemi. Student si může libovolně určit, jakou učebnici chce při výuce používat (chce-li vůbec nějakou používat). Lektorka preferuje u začátečníků a mírně či středně pokročilých studentů učebnice doplněné českým textem, neboť umožňují snadnější samostatnou přípravu. V případě učebnic s ryze anglickým textem jsou studenti odkázáni na neustálý kontakt s lektorem, zatímco učebnice doplněné českým textem umožňují i samostudium - což je rovněž zkušenost, kterou lektorka nabyla během svých začátků v Austrálii, kam přijela s prakticky nulovou znalostí angličtiny.
      Součástí lekcí je rovněž konverzace, jež je přizpůsobena úrovni znalostí každého jednotlivého studenta. Studenti tak překonávají pocit "cizosti" a pomalu leč jistě začínají zacházet s jazykem samostatně, sebevědomě a beze strachu z nového.