CO NA TO LÉKAŘI ČI DIETETICI ?


Lékaři a dietetici, kteří se kdy k S.P.L.K. vyjádřili se rozdělují na dva pomyslné "tábory". Jeden tábor říká, že S.P.L.K. ano - to jsou lékaři, kteří tuto metodu znají, souhlasí s ní a někteří ji ve svých ordinacích dokonce doporučují svým pacientům.. Druhý tábor - lékaři nepřátelé S.P.L.K. - buď tvrdí, že S.P.L.K. je nesmysl, který nemůže fungovat, nebo dokonce říkají, že S.P.L.K. "zásadně Ne"! Důvod, proč něco podobného vyslovují zůstává, upřímně řečeno, záhadou. Skutečnost je doposud taková, že pokud má odborník nepřítel odvahu se zviditelnit, většinou vyjde najevo, že metodu S.P.L.K. sice odmítá, ale mnoho (většinou téměř nic) o ní neví - zná ji zkrátka takříkajíc "z rychlíku". Většinou si myslí, že se jedná o "dietu", při níž je mnoho druhů potravin "zakázáno" a z toho důvodu je pro zajištění plnohodnotné výživy organizmu nevhodná. Kritika či zpochybňování čehokoliv jsou v pořádku, protože i z nich se člověk učí. Měla by zde ovšem platit jedna zásada: Pokud někdo něco kritizuje nebo se k něčemu vyjadřuje, měl by vědět, co vlastně kritizuje. Což v praxi znamená, že než začne s kritikou, nejprve si onu kritizovanou věc pročte, prostuduje, zamyslí se nad ní… a teprve potom se k ní vyjádří. Potom, nikoliv předtím. Pokud ovšem kdokoliv zpochybňuje cokoliv bez znalosti oné věci, je to nekonstruktivní činnost - zcestná a zcela zbytečná.  
 
 
 
 
 

VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ

 

dermatoložka Mudr. Dáša Němcová:

 

Jídlem se dá zabíjet. Jídlem se dá léčit. 
Někde mezi tím se každý z nás vyskytuje. Někdo si to už uvědomuje, jiný vůbec není ochoten připustit vliv stravy na zdraví. A doslova pohrdá, že mu příroda naznačuje, sděluje, že už varovně křičí až trestá…
Já jsem měla ve svém životě to ohromné štěstí, že k mým po rodičích zděděným kombinacím genů mi příroda nadělila vnímavost, paměť a selský rozum, a hlavně schopnost pozorovat „nejen stromy, ale i les“, tedy nejen to, co je v chytrých knihách psáno, ale i to, co je napsáno na kůži, na té jedinečné kontrolní obrazovce naší vnitřní „žumpy“. Ano, až tak dovedeme svůj organizmus doničit. I já jsem si musela hrábnout na dno a jako ekzematik-astmatik vnímat, které kombinace jídla mě ničí. Na vlastních dětech jsem se učila dermatologii, pak jsem dělenou stravou začala dávat dohromady i své pacienty a byla jsem překvapena spolu s nimi, jak se jim zlepšují nejen ekzémy, lupenka i akné, ale i ostatní vnitřní nemoci zažívacího a vylučovacího traktu.  
 

Když jsem se před lety začetla do první knížky 
Lenky Kořínkové „DIETA? Já vím“, zajásala jsem: 
To je ono! Tohle vystihuje problém stravy!!!
 
 
A tak se ona kniha stala mou denní pomůckou při vysvětlování individuálních stravovacích postupů u mých pacientů; a mám velkou radost, když někteří sami přiznají nejen to, že už ” tu dietu“ zkusili, ale i to, ze se cítili dobře, neboť nejen zhubli, ale zároveň ozdravěli.

Ekzémy, lupenku, vitiligo, akné, Ekzémy, lupenku, vitiligo, akné, recidivující opary a plísně ničím jiným než úpravou životosprávy nemohu spravit – nejsem mastičkář! Vyřadit cukr a tzv. červené maso, kávu, alkohol a kyseliny za nikoho z jídelníčku taky nemohu. Ale zamyslet se nad každým novým „případem“ a vidět, jak je onemocnění mírnější až se zcela vytrácí – to je ta nejlepší odměna, penězi nezhodnotitelná. Moje profese je i mým krásným „hobby“. Moje parketa je tam, kde pacient potřebuje individuální vedení.

Paní Lenka Kořínková si zvolila parkety hodně náročné na údržbu“; také si musela vyslechnout od přírody ledacos. Ale správné odpovědi si nechce nechat pro sebe, chce se o ně podělit s těmi, kdo jsou ochotni je přijmout. A to je nesmírně těžký úkol. Vážím si jí, že se do této cesty pustila. 
Přeji jí hodně energie a příznivé odezvy u čtenářů při dalším zdokonalování jejího systému dělené stravy, protože on funguje.

Přeji svým pacientům, aby měli hodně kožních nemocí, protože ty je přivedou k nám (kteří jsme na tento způsob stravování již zaznamenali příznivé odpovědi našich zkroušených a mučených těl lidských), aby si včas dali věci do souvislosti, včas se usměrnili, dokud nenastanou horší až nenávratné komplikace. Kůže varuje včas! A tak až Vám budu do ambulantní karty psát zápis o opravě člověka lidského, bude to ve stručnosti: dodržujte základní.graf S.P.L.K. a Pitný režim = 4 vykřičníky čili 4 litry tekutin denně.

Přeji všem, aby knížky pí. Lenky Kořínkové byly používané v každodenním životě jejími čtenáři stejně, jako jsou moje rady přijímány mými pacienty, když se jako tonoucí stébla chytají – ochotně a dobrovolně.

 
MUDr. Dáša Němcová  

lékař Jan Lichnovský:

Problematika výživy a lidského zdraví mne zajímá již více než 20 let. Pokud ale hovořím se svými pacienty na téma „dieta“, většina z nich má na mysli tzv. redukční dietu, která má za cíl snížení jejich hmotnosti, a tato, jak víme, je u našeho národa vysoce nadprůměrná. Málokdo chápe dietu jako součást životního režimu, který má za cíl udržení plného zdraví do vysokého věku. Existuje velké množství nejrůznějších diet. Lidé obecně jsou ochotni dodržovat určité stravovací návyky, pokud je k tomu donutí jejich opravdu nadprůměrná hmotnost nebo jejich výrazně špatný zdravotní stav. V těchto případech jsou ochotni vrhnout se na nejrůznější dietní režimy včetně těch více či méně absurdních či extrémních.  
 

Ve své ordinaci užívám dietní režim jako součást léčby, 
a základní návyky, jako je omezení rafinovaného cukru a bílého 
pečiva, doporučuji každému z pacientů.
 
 
Protože vím, že lehce se o dietě mluví, ale značně obtížnější je určitá omezení dodržovat, zkouším vždy po určitou dobu dietu dodržovat sám. Tak jsem například držel měsíc bezlepkovou dietu, abych se dokázal vžít do situace lidí, kteří jsou nuceni tento dietní režim dodržovat. Zkoušel jsem vegetariánskou stravu, která na mě neměla předpokládaný regenerační účinek, naopak jsem měl pocit zvýšené únavy a celkově výkonnost mého organismu nestála za nic. Zjistil jsem, že vegetariánství pro mě není a maso pro správné fungování svého těla potřebuji. Po této zkušenosti jsem dietu podle krevních skupin již neabsolvoval, protože pro mou skupinu A je doporučena právě převážně vegetariánská strava. Výhrady jsem měl rovněž ke značně omezenému výběru jídel. Dietu s vyloučením veškerých uhlovodanů, která byla v módě na začátku 80. Let jsem ani nezkoušel, protože jsem ji od začátku považoval za absurdní a zdraví ohrožující. 
S.P.L.K. je systémem, který využívá zkušenosti z dobře propracovaných a odzkoušených metod a přináší svou vlastní modifikaci, na které paní Kořínková pracuje již mnoho let. Ohlas, který její práce vyvolala a stálý zájem veřejnosti již od 90. Let, ukazuje i odpůrcům, že na S.P.L.K. „něco bude“. S.P.L.K. nezakazuje žádný druh potravin, s výjimkou zejména rafinovaného cukru a bílého pečiva ( o nezbytnosti těchto poživatin v našem jídelníčku se mě naštěstí zatím nikdo nesnažil přesvědčit) a vyžaduje pouze dodržování určité skladby jídel. Řídit se těmito pravidly je v podstatě jednoduché a z nutričního hlediska není organismus ohrožen žádným deficitem 
Bohužel ani lékařská veřejnost ještě nevzala zcela za své otázku stravovacích návyků jako součást prevence a léčby, i když lze již v tomto směru zaznamenat pokrok. My lékaři jsem „národ“ konzervativní a potřebujeme množství studií, nejlépe dvojitě slepých, než něco přijmeme za své. Rovněž se bohužel někdy stává, že věda později prokáže, že to, co jsme považovali za již prokázané již vlastně neplatí, apod. … .. 
… .. Není podstatné, že paní Kořínková nemá lékařské či jiné přírodovědné vzdělání. Její pracovitost, píle, selský rozum v tom dobrém slova smyslu a nadšení pro věc jsou předpokladem úspěchu. Zamysleme se. Pokud by metoda S.P.L.K. nefungovala, brzy by upadla v zapomnění. Naopak, její knihy se stávají bestselery. Dnes každý Čech zná pojem „Dieta paní Kořínkové“. Ptáte se proč S.P.L.K? Moje odpověď zní: „ Proč ne?“ Přeji všem, aby knížky pí. Lenky Kořínkové byly používané v každodenním životě jejími čtenáři stejně, jako jsou moje rady přijímány mými pacienty, když se jako tonoucí stébla chytají – ochotně a dobrovolně.  
 
Mudr. Jan Lichnovský  
 
 

Lenka Kořínková konzultuje všechny své objevy a poznatky
s titulovaným odborníkem. Tímto odborníkem "v zákulisí" je
 
MUDr.RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc. Zde je jeho širší pohled na S.P.L.K.:

 

Na samém prahu třetího tisíciletí, přes veškerý obrovský pokrok vědy a technologií, je všeobecně uznávaným a známým faktem bohužel skutečnost, že zdravotní stav obyvatelstva zdaleka není nejlepší. To souvisí se změnami životních způsobů.Výrazně klesá a je až zoufale nedostačující konzumace vlákniny, podle vědeckých lékařských výzkumů opravdu nezbytné pro skutečně zdravý život. Bohužel namísto toho došlo a stále dochází k výraznému nezdravému zvyšování spotřeby:  
 
- nasycených tuků a potravin bohatých cholesterolem, což souvisí s vysokou spotřebou masa a masných výrobků  
 
- rafinovaného cukru, což má na svědomí zejména potravinářský průmysl, který přidává cukr téměř do všech průmyslově vyráběných pokrmů, polotovarů, i průmyslově vyráběných nealkoholických nápojů  
 
- potravinářských chemikálií, přídavků a konzervačních prostředků, a široké škály umělých a průmyslově úplně zpracovaných, nebo částečně předem připravených pokrmů. Navzdory existenci desítek vychvalovaných "diet" - a přesto, že nejen odborné žurnály, ale také televize, rozhlas a populární časopisy uveřejňují zajímavé návody k ozdravnému způsobu života - nebyl stále ještě probuzen dostatečný a všeobecný skutečný zájem o smysluplnou výživu. Žalostně nedostačující povědomí o významu stravování pro udržení a podpoření zdraví pořád trvá. A nejsou to jen nevědomost nebo nevšímavost - stále ještě jsou to zastaralé předsudky, které brání pokroku v této oblasti pro plnohodnotný život tak důležité… .  

Donedávna byla veřejnost také jen zcela nedostatečně informována 
o tom, jak důležitým pozitivním přínosem pro zdraví a prevenci nemoci 
může být sám systém stravování; tedy způsob, jakým jednotlivé složky 
naší stravy navzájem kombinujeme. Původní originální stravovací 
systém paní Lenky Kořínkové zvaný S.P.L.K.
 
 
, který je navíc svou autorkou tvůrčím způsobem neustále rozvíjen a zdokonalován !!!  
 
- je právě tím prostředkem, který umí a dokáže významně napomoci řešení této tak závažné zdravotní a lékařské, a také sociálně-zdravotní problematiky. Jaké jsou, z pohledu biomedicínských věd, jeho přednosti?  
 
Systém S.P.L.K. vychází z principu precizního, promyšleného třídění a klasifikace, tedy řekněme dělení rozmanitých jednotlivých složek stravy. V čem je originální? Doporučuje anebo naopak odmítá kombinace určitých běžných složek potravy v návaznosti na časovou jednotku jednoho dne. Některé v USA a Západní Evropě propagované stravovací systémy rovněž využívají principu tzv. "dělené stravy", do jisté míry poněkud podobně jako S.P.L.K.. Z podrobného prozkoumání těchto systémů a jejich srovnání s S.P.L.K. ovšem jednoznačně a jasně vyplývá, že právě S.P.L.K. je z těchto systémů rozhodně nejpokročilejší, nejpropracovanější, nejdůmyslnější a pro uživatele určitě také nejpřívětivější. 
Proč? Na rozdíl od jiných, většinou amerických a západoevropských systémů využívajících principu dělené stravy je systém S.P.L.K. vymyšlen a dále vyvíjen tak, že jeho dodržování například nikterak nezatíží rodinný rozpočet. S.P.L.K. vychází z naprosto běžné stravy - pouze dokonale propracovává systém vzájemných vazeb jejích různých složek. Už proto je jedinečný - v tom, že umožňuje nezříkat se mnohých ustálených oblíbených jídel. Nenutí k askezi a odříkání, ani zdaleka ne! Ve srovnání s podobnými přístupy k používání tzv. "dělené stravy" (které byly mnohdy vyvinuty pouze jako pomocné prostředky k rychlému zhubnutí) poskytuje S.P.L.K. svým uživatelkám a uživatelům hlouběji, precizněji a důkladněji propracované zásady, i mnohem konkrétnější rady. S.P.L.K. je totiž systémem komplexním => a jako takový tedy komplexně - tj. na více úrovních - příznivě ovlivňuje zdaleka nejenom proces hubnutí!! 
S.P.L.K.neprosazuje pouhé snížení váhy. Jeho autorka velmi přesně a naprosto správně informuje o tom, že snížení váhy samo o sobě není až tak podstatné či žádoucí! Cílem S.P.L.K. je odstranit, tedy "rozpustit a vypustit" nadbytečný podkožní tuk a současně neohrozit a nesnížit svalovou sílu a tělesnou i duševní energii!! Výsledkem správného dodržování zásad S.P.L.K. tedy není pouhý úbytek váhy (jehož zjištění je notabene problematické a je ovlivněno mnoha faktory), ale skutečné zvýšení čilosti, svalové síly, pružnosti, ohebnosti a celkové vitality!! S.P.L.K. totiž vydatně pomáhá vylepšit duševní pohodu a pozitivně vyladit celý organismus i jeho duši - neboli, jak se nyní s oblibou říká v USA: "It greatly ameliorates and strengthens mental welfare, somatopsychic wellbeing & the all-day fitness!" - což volně přeloženo znamená: "Dalekosáhle vylepšuje a posiluje zdraví mysli, tělesnou i duševní pohodu & celodenní pocit "jsem fit!"" 
 
 
MUDr.RNDr. Petr Nohel, Dr.Sc.  
 
 
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.splk.cz je fyzická osoba Lenka Kořínková. - S.P.L.K., která je, v souladu se zák. č.121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náležívšechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.splk.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.splk.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.splk.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Žádná část této publikace nemůže být reprodukována, uložena v archivačním systému nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného svolení držitele Copyrightus 
Copyright © 2013 S.P.L.K., Lenka Kořínková. Všechna práva vyhrazena.