PORADNY A KONZULTACE S.P.L.K. - Praha, Havířov


Obě poradny nabízí konzultace ve všech směrech, ať už se jedná jen o sestavení jídelníčku, nebo o hlubší zasvěcení do filosofie S.P.L.K., neexistuje otázka z oblasti S.P.L.K., která by nemohla být konzultována a zodpovězena. Smysl poradny je v tom pomoci Vám zorientovat se ve všem, co k S.P.L.K. bezprostředně patří – zařazování potravin do správných skupin, vaření, nové stavy vědomí na základě radikální změny životosprávy, Vaše nová osobnost i společenské postavení na základě výrazného úbytku váhy a přeměny osobnosti, a podobně. Od doby vzniku S.P.L.K. se spousta lidí ptala prostřednictvím dopisů na spoustu nejrůznějších věci. Ze začátku šlo spíše o praktické otázky typu jak s S.P.L.K. začít, co jíst, jak jíst, kdy jíst, co a jak vařit, co s čím kombinovat… S přibývajícími adepty a uživateli S.P.L.K. se začaly množit i otázky psychického nebo psychosomatického charakteru. A nakonec se ozvali i lidé s vážnějšími problémy - děvčata s náběhem na anorexii či bulimii, lidé s citovými problémy… A zdaleka nešlo jen o ženy či dívky - v pomyslné "kartotéce" jsou i muži. Mnozí lidé stojí o osobní konzultaci, chtějí si popovídat osobně, poradit se… . Je proto neocenitelné, že existuje možnost osobního poradenství v oblasti S.P.L.K..  
 
 
 

Poradna S.P.L.K. v Praze pod vedením Lenky Kořínkové

 
 
Poradna S.P.L.K. v Praze pod vedením Lenky Kořínkové Poradenská služba pod vedením Lenky Kořínkové se zaměřuje jak na klasickou poradenskou službu (viz níže), tak na tzv.coaching, - tj. vedení klienta při praktickém aplikování S.P.L.K. do každodenního života.
 
 
 
 
Specifikace poradenských služeb S.P.L.K. pod vedením Lenky Kořínkové  
 
Konzultace změny stravovacích návyků za účelem úpravy tělesné váhy
 
 
 
 
Klient podstupuje automaticky dvě konzultace. Časové rozmezí mezi první a druhou konzultací je určeno na základě první konzultace a po dohodě s klientem (časový odstup by neměl být delší než tři týdny)
 
K první konzultaci potřebuje klient sdělit následující: 
a) datum narození včetně hodiny (je-li možné ji zjistit) 
b) krevní skupinu 
c) zdali užívá hormony v jakékoliv podobě 
d) zda nemá zvýšenou hladinu cukru (eventuálně zda nemá cukrovku a pokud ano, v jakém stadiu) 
e) zda nemá zvýšený cholesterol 
f) zda netrpí nějakými chorobami a pokud ano, jakými 
 
První konzultace trvá 90 minut a obsahuje dialog s klientem na téma jeho dosavadních stravovacích návyků, jeho stavu fyzického i psychického v souvislosti s nadváhou či podváhou, jeho požadavků a očekávání v souvislosti se změnou tělesné váhy či fyzické a psychické kondice. Na základě této konzultace obdrží klient zhruba do týdne následující materiály: 
Popis principů metody S.P.L.K. 
Analýzu a instrukce jak užívat S.P.L.K. v souladu s individuálními potřebami, preferencemi a nezbytnými změnami ve stravovacích návycích klienta. Graf kombinování potravin vybraný a eventuálně zmodulovaný v souladu s potřebami klienta. 
 
- Desatero pravidel správného užívání metody S.P.L.K. na každodenní bázi 
- Popis vlastností a správného zařazení některých často diskutovaných potravin 
 
 
Po obdržení těchto materiálů může klient s dodržováním metody S.P.L.K. začít.
 
 
 
Nejdříve týden poté, co začal dodržovat S.P.L.K. podstoupí klient druhou konsultaci, jejíž smyslem je zodpovězení všech doplňujících otázek.  
 
 
 
Konzultace může být prováděna i v anglickém jazyce  
- pro případnou zahraniční klientelu.
 
 
 
Případné doplňující informace o jednotlivých konzultacích včetně informace o ceně získáte na telefonním čísle, nebo si o ně můžete napsat.
tel.: 775 62 55 88, email: lenkakorinkova@volny.cz
 
 
 
 
 
 
Zájemci se rovněž mohou objednat ke konzultacím na níže uvedená témata, tyto konzultace trvají 90 minut.
 
 
 
 

Témata dalších možných konzultací:

 
 
1. Vypracování jídelníčku S.P.L.K. na přání klienta 
 
2. Teoretické instrukce S.P.L.K. z oblasti vaření a nakupování 
 
3. Jak fungovat s S.P.L.K. v rodinném prostředí, kde se ostatní stravují tzv. normálně, a jak zvládnout případný nepříznivý psychický tlak okolí. 
 
4. .Alchymie stravy I. - klient je blíže seznámen s intenzitou vázání a nevázání různých surovin a potravin na sebe v souvislosti s jejich koncentrací, vstřebáváním a trávením – tzv. vázáním (čím menší vázání , tím rychlejší čistění organismu, přeladění metabolismu a následná úprava tělesné váhy směrem nahoru či dolů) 
 
5. Předpokládané změny myšlení a vnímání v důsledku detoxikace a úbytku hmotnosti (změny nálad, zvýšená senzitivita, boom fyzické a mentální energie) a jak se s nimi sžít, jak se s nimi naučit zacházet ve svůj prospěch v každodenním životě. 
 
6. Alchymie stravy II - Vliv konkrétních potravin a surovin na myšlení - tedy nejen na fyzickou, ale především na psychickou kondici a výkonnost. Jak se naučit pomocí stravy modulovat, ovlivňovat, řídit, „manipulovat“ svou psychiku dle momentálních potřeb, jak si pomocí stravy cíleně navozovat žádoucí nálady, vylaďovat psychiku, korigovat stupeň vnímavosti a citlivosti a řídit psychickou výkonnost 
 
7. Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, podváha, nechutenství atd.) - i tyto problémy pomáhá S.P.L.K. řešit 
 
8. Konzultace na jakákoliv další témata vycházející z nových fyzických i psychických zkušeností, stavů a prožitků uživatele S.P.L.K. (nejčastěji se týkají změny osobnosti, “obnažení psychiky”, jež sebou přináší vnímání toho, co klient dříve nevnímal a čím je mnohdy zaskočen). Fixace na chutě a na stravovací návyky v propojení s psychikou -např.podvědomé vzpomínání na dětství či na příjemné zážitky a návrat k nim prostřednictvím jídla, fixace na rituály spojené s jídlem, nostalgie tlumená i podporovaná jídlem, apod. 
 
 
 
Konzultace může být prováděna i v anglickém jazyce  
- pro případnou zahraniční klientelu.
 
 
Případné doplňující informace o jednotlivých konzultacích včetně informace o ceně získáte na telefonním čísle, nebo si o ně můžete napsat.
tel.: 775 62 55 88, email: lenkakorinkova@volny.cz
 
 
 
 
 
 

Osobní Coaching S.P.L.K.

 
 
Individuální vedení, asistence, tzv. coaching se týká následujících jednotlivých oblastí dle výběru klienta a probíhá pod vedením Lenky Kořínkové 
 
1. Jak, kde a co nakupovat pro přípravu jídel a pro komplexní stravování dle S.P.L.K. 
 
2.Vytvoření vlastního jídelníčku dle S.P.L.K. na dobu jednoho týdne či delší. 
 
3. Vaření klientem zvolených jídel v souladu s S.P.L.K. 
 
4. Celodenní asistence Lenky Kořínkové při vytvoření programu stravy dle S.P.L.K. na jeden den, včetně její kompletní přípravy: 
a/ Co jíst - konzultace při určení celodenního jídelníčku na základě oblíbených preferencí klienta 
b/ Z čeho vařit - nákup všech potřebných a pro S.P.L.K. vhodných surovin k realizaci jídelníčku 
c/ Vaření - následná praktická příprava jídel určených klientem (asistence při technologických postupech, ochucování jednotlivých jídel, způsob jejich servírování atd.) 
d/ Konec dne - finální konzultace nově nabitých znalostí a zkušeností klienta po celodenní praxi, odpovědi na veškeré doplňující otázky. 
 
 
 
Coaching může být prováděn i v anglickém jazyce  
- pro případnou zahraniční klientelu.
 
 
 
Případné doplňující informace o jednotlivých konzultacích včetně informace o ceně získáte na telefonním čísle, nebo si o ně můžete napsat.
tel.: 775 62 55 88, email: lenkakorinkova@volny.cz
 
 
 
 
 

Poradna S.P.L.K. v Havířově pod vedením Míši Olšarové

Další poradna S.P.L.K. se nachází na severní Moravě v městě Havířově. V následujících řádcích si můžete přečíst příběh odborné poradkyně S.P.L.K. paní Míši Olšarové, napsaný v roce 1999, včetně informací o poradně pod jejím vedením:  
 
 
 
Vážení příznivci S.P.L.K.  
 
dovolte mi, abych se Vám na pár řádcích představila. Jmenuji se Míša Olšarová, jsem reprezentantkou S.P.L.K. a pokud Vás zajímají i další fakta, pak tedy uvedu, že je mi 38 let, že mám dvě děti, manžela a S.P.L.K. Ne, to není omyl, opravdu jsem chtěla říct, že kromě dětí a manžela mám S.P.L.K., protože to jsou pro mě, v tuto chvíli, ty nejdůležitější věci a také věci, které mne nejvíce zaměstnávají. K manželovi a dětem jsem přišla naprosto obvyklým způsobem. A jak jsem se dostala k S.P.L.K.? Mé vůbec první setkání s S.P.L.K. se odehrálo zřejmě tehdy, když jsem si při jednom nákupu v knihkupectví, kam chodím téměř denně, všimla knihy Dieta? Já vím... Musím se přiznat, že jsem pouze zaregistrovala její existenci, ale jinak jsem si ji ani neprolistovala, ani jí nevěnovala žádnou pozornost. O pár týdnů později sem seděla u kadeřnice, která je zároveň mou dobrou přítelkyní a dá se říct, že to, co dělá, mi nebývá lhostejné. V té době měla mírnou nadváhu, což ji způsobovalo nesmírné trápení. Svěřila se mi, že si právě koupila "tu knihu" a už tři dny "drží Kořínkovou". "Prosím tě, co blbneš", zděsila jsem se. "Chceš si ublížit nějakou pitomou dietou?" "Proč pitomou?", ona na to, "vždyť je to fajn! Jíš si skoro všechno, nač si vzpomeneš, a hubneš! Já jsem za ty tři dny zhubla už skoro kilo!" "Jo, fajn. Nějaká Kořínková, která zrovna nemá co dělat, si něco vymyslí a zrovna ty budeš tak hloupá, že jí na to skočíš.", dodala jsem, a tím to skončilo. Má přítelkyně Soňa už zřejmě neměla odvahu mi cokoliv dalšího sdělovat. Musím zdůraznit, že o pár týdnů později nebyla Soňa k poznání, neboť zhubla víc než 10 kilo. Tato "příhoda" se mi zřejmě usadila v podvědomí, neboť…  
 
O pár měsíců později jsem se pro změnu já dostala do situace, která vyvolávala nesmírné trápení nejen u mne, ale i u mého muže, dětí… Nepřibrala jsem, jak by si někdo mohl myslet; s jídlem to ale mělo hodně společného. Začala jsem se, lidově řečeno, přežírat. Byla jsem na mateřské dovolené, která, jak to v mnoha případech bývá, se zvrátila v neustálé uklízení, nákupy, vaření, praní, žehlení atd. atd. Kdo mne zná vám jistě potvrdí, že má osobnost není a nikdy nebyla předurčena k takovým věcem, jako je profesionální vedení domácnosti. Například mé dva největší koníčky, studium čehokoliv zajímavého a čtení téměř všeho, vzaly za své. Měla jsem pocit, že nežiju, jen uklízím. Dny mi splývaly v jeden a já jsem jen podle velikosti hromady špinavého prádla poznala, jestli je začátek nebo konec týdne, a podle sortimentu na tržišti jsem rozeznávala roční období. A pak jsem přišla na naprosto geniální "fígl". Když jím, nemusím ani uklízet, ani prát, ani žehlit, ani nakupovat, ani vychovávat a ještě přitom, huráááááá, ještě si při tom můžu ČÍST ! ! ! Jakto, že mě to nenapadlo dřív? A jak to dopadlo? Asi si to dovedete představit. Od rána do večera jsem seděla a kromě toho, že jsem doháněla "čtecí" deficit, jsem jedla a jedla. Bylo jedno co, neboť chutě jsem naprosto nevnímala. Zpočátku to vyhovovalo všem, manžel byl také rád, že ho neupozorňuji na každý drobeček, který mu upadne a také byl rád, že mě vidí jinak, než s hadrem v ruce. Dospívající dcera byla ráda, že ji konečně nechám na pokoji, syn byl rád, že je mi naprosto jedno, jestli drží lžičku v levé ruce či v pravé, a já jsem byla na vrcholu blaha. Toto období trvalo poměrně dlouho, dokud…  
 
Zpočátku se problémy projevily pícháním v žaludeční oblasti. Řešila jsem to tak, že jsem si asi na hodinu dala od jídla "voraz" a lehla si s tím, že mi není dobře a že si musím odpočinout. Píchání ani po pár dnech nepřestávalo, naopak - vystupňovalo se v docela slušnou koliku. O dalších pár dní později, samozřejmě po mých "papacích" orgiích, už byla bolest nesnesitelná. Pamatuji si na noc, kdy jsem chtěla umřít. Nemohla jsem dýchat, kruté bolesti donutily mého manžela , aby mě naložil do auta a odvezl na pohotovost. Tam mi píchli injekci a bolest ustala. Druhý den snídaně, jedna svačina, druhá svačina, oběd, první, druhá, třetí, čtvrtá svačina, večeře, odvoz na pohotovost. Tak to šlo den za dnem. Když mě manžel vezl na pohotovost večer, přijeli jsme domů a já usnula. Když mě vezl odpoledne, přijeli jsme a já se šla najíst. Ne, nedělám si z vás legraci. Tak to skutečně bylo.  
 
Nevím proč, ale netloustla jsem. Při své výšce 164 cm jsem vážila stále 52 kg. Neměla jsem žádnou potřebu zkusit "Kořínkovou", která byla tehdy známá jenom v souvislosti s hubnutím. A přece jsem se jedno v noci vzbudila a věděla jsem naprosto jasně, že právě tato dieta je pro mě jediným řešením. V té době byly již na trhu tři první knihy, které jsem si zakoupila hned druhý den ráno. Oběd jsem již vařila dle zásad S.P.L.K.. Na mé poslední návštěvě u lékaře bylo dohodnuto předoperační vyšetření a v peněžence jsem měla plno lékařských předpisů. Nikdy více jsem již jsem se žaludkem k lékaři nešla.Už toho dne večer, kdy jsem poobědvala, posvačila a povečeřela dle S.P.L.K., se žaludek neozval. Do tří dnů jsem nevěděla, že vůbec nějaký žaludek mám.Kdo četl Lenčiny knihy ví, že zdaleka nejsou jenom o stravě. Byly pro mne, v mé tehdejší situaci, pohlazením po duši a uvědoměním si, jak si ubližuji. Nemyslím jídlem, ale pocitem, že je mou povinností starat se o rodinu a domácnost a mít pocity viny, když myslím také na sebe a svou realizaci. Pocítila jsem ohromnou potřebu to někomu sdělit. Člověku, který by mne pochopil a zároveň člověku, kterému jsem se musela omluvit. Bylo komu. Ten člověk nevěděl, že jsem mu ublížila, přesto jsem potřebovala jeho odpuštění.  
 
Sedla jsem tedy a napsala dopis. Dopis naprosto upřímný. Dopis Lence.
 
 
 
 

Nabídka služeb v rámci poradny

Poté, co mi dělená strava podle Lenky Kořínkové pomohla vyřešit zdravotní problémy, napadlo mne, že lidí jako jsem já je určitě mnoho: sedí doma, trápí se dietami a tím, co prožívají nebo jak vypadají, a není nikdo, s kým by si o svých strastech mohli popovídat a eventuálně se poradit. Řekla jsem si, že by nebylo špatné otevřít poradnu S.P.L.K. pro všechny, kteří se o tomto úžasném systému chtějí dozvědět víc. Oslovila jsem tedy Lenku Kořínkovou a setkala se u ní s pochopením. Úspěšně jsem absolvovala přijímací pohovor, sestávající především z náročné zkoušky z oboru S.P.L.K., byla mi propůjčena licence S.P.L.K. a mohla jsem začít. Od února 1999 tedy funguje první poradna S.P.L.K., která se nachází v Havířově. Tato poradna nabízí:  
 
* individuální poradenství pro začátečníky i pokročilé 
* pořádání kurzů S.P.L.K. pro začátečníky i pokročilé 
* sestavování individuálních jídelníčků 
* podávání stručných informací "po telefonu" na čísle 602 88 98 24 (cestou SMS textových správ nebo cestou e-mailu informace neposkytujeme) 
* pořádání přednášek S.P.L.K. přímo v poradně nebo v dámských či jiných klubech, na akcích firem, a podobně 
* odpovídání na dopisy adeptů a příznivců S.P.L.K. 
* kontakt pro všechny, kteří chtějí spolupracovat s S.P.L.K. (majitelé restaurací a jiných stravovacích zařízení, prodejny zdravé výživy, lázeňská střediska, lékaři, zdravotníci, dietní sestry)  
 
Služeb poradny S.P.L.K.využívají nejen ženy, ale také muži.Navštěvují nás nejen lidé, kteří touží zbavit se nadbytečných kilogramů, ale také lidé se zdravotními problémy; po dobu trvání poradny to byli např. diabetici, lidé s alergií na lepek, žlučníkáři, lidé s žaludečními vředy atd. Těmto klientům poskytujeme rady pouze v oblasti S.P.L.K., a poté jim doporučíme konzultaci s jejich osobním lékařem. V poslední době jsme také byli osloveni ženou trpící mentální anorexií a dívkou trpící bulimií. Na jejich žádost jsme je zasvětili do systému S.P.L.K. - v minulosti již pomohl k uzdravení dvěma mladým ženám s poruchou příjmu potravy.  
 
 
 
 
 
Relaxační centrum pro ženy - Slunečnice, Na Fojtství 16, 736 01 Havířov-Město tel.: 59 68 15 015, mobil: 602 88 98 24
 
 
 
 
 
 

Informace o službách:

 
 
Individuální poradna, kurzy, přednášky,  
sestavování individuálních jídelníčků
 
 
* Individuální poradenství je určeno pro ty, kdo si o všech souvislostech, jež jim brání v hubnutí nebo jim způsobují zdravotní problémy, potřebují pohovořit v naprostém soukromí. 
 
* Kurzy jsou určeny naopak těm, kdo potřebují "podporu kolektivu" a motivaci. Kurzy, které doposud proběhly, byly velmi zdařilé. 
 
* Přednášky, které jsou pořádány na základě zájmu organizací či případně pořadatelů, jsou přibližně dvouhodinové. Posluchači se z nich doví základní informace i žhavé novinky z oblasti S.P.L.K., a na závěr každé přednášky odpovídám na dotazy posluchačů. 
 
* Sestavování individuálních jídelníčků na základě osobní konzultace je určeno pro ty, kdo chtějí s S.P.L.K. začít a neví "jak nato", nebo pro ty, kdo mají ve stravování své individuální preference a neví, jak je skloubit s S.P.L.K., anebo pro ty, kdo nemají čas vymýšlet si denně nová jídla - zkrátka pro každého, kdo potřebuje poradit a "nasměrovat". 
 
 
 
Mé zkušenosti s poradnou jsou doposud velmi dobré  
a mám důvod být přesvědčena, že poradna plní svůj účel.  
 
 
Poradna S.P.L.K. je zde pro Vás, nebojte se ji tedy využít!
 
 
Do poradny se, prosím, objednejte předem - osobně, telefonicky, nebo písemně. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!  
 
 
Relaxační centrum pro ženy - Slunečnice, Na Fojtství 16, 736 01 Havířov-Město  
 
tel.: 59 68 15 015, mobil: 602 88 98 24
 
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.splk.cz je fyzická osoba Lenka Kořínková. - S.P.L.K., která je, v souladu se zák. č.121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náležívšechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.splk.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.splk.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.splk.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Žádná část této publikace nemůže být reprodukována, uložena v archivačním systému nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného svolení držitele Copyrightus 
Copyright © 2013 S.P.L.K., Lenka Kořínková. Všechna práva vyhrazena.
ss