O AUTORCE

 
Lenka Kořínková působila v sedmdesátých letech jako filmová a televizní herečka, osmdesátá léta prožila v zahraničí, z toho 7 a půl let v Austrálii. Na počátku 90 let vytvořila vlastni metodu stravování na bázi dělené stravy, kterou později nazvala S.P.L.K. (strava podle Lenky Kořínkové) a publikovala knižně.  
 
 
V roce 2006 se začala věnovat profesionálně výuce angličtiny, i v této oblasti zcela ojedinělým způsobem, vycházejícím především z vlastních zkušeností. Rovněž vyučuje základy psychosomatiky a jak s ní pracovat na každodenní bázi. Věří a učí, že zdrojem veškerých onemocnění je myšlení a postoj jedince k sobě samotnému, že “všechno je v hlavě” a jak to buď změnit, nebo na tom naopak stavět.  
 
 
 
 
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.splk.cz je fyzická osoba Lenka Kořínková. - S.P.L.K., která je, v souladu se zák. č.121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli náležívšechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.splk.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.splk.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.splk.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Žádná část této publikace nemůže být reprodukována, uložena v archivačním systému nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez předchozího písemného svolení držitele Copyrightus 
Copyright © 2013 S.P.L.K., Lenka Kořínková. Všechna práva vyhrazena.